Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Vakantie Service Bureau Terschelling 01-01-2010

ALGEMENE VOORWAARDEN BOODSCHAPPENSERVICE

Algemene verkoop-,levering-, en betalings voorwaarden:

Bezorgtijden:
Het bestelde boodschappenpakket wordt op Uw vakantie adres afgeleverd.
Voor campings en bungalowparken geld persoonlijke aflevering /overhandiging bij de receptie.
Wij streven er naar dat Uw boodschappenpakket bezorgd wordt bij aankomst boot.

Zekerheidsstelling:
Het bezorgen van een boodschappenpakket door Vakantie Service Bureau Terschelling vindt alleen plaats na ontvangst van het door u verschuldigde bedrag op onze betaalrekening uiterlijk 2 dagen voor aankomst.

Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding:
De ondernemer behoudt zich het eigendom voor van alle door hem geleverde goederen, totdat consument het verschuldigde bedrag volledig heeft voldaan.

Ontbinding en Overmacht.
Iedere tekortkoming van de ondernemer in de nakoming van een van zijn verplichtingen geeft de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de ondernemer niet kan worden toegerekend.

Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, nog krachtens rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

De consument wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk en wel telefonisch, indien mogelijk door de ondernemer op de hoogt gebracht in geval van overmacht.

Betaling:
Het aan de ondernemer verschuldigde bedrag dient vooraf op de rekening van Vakantie Service Bureau Terschelling te zijn bij geschreven. Wordt hier niet aan voldaan, dan vindt er geen bezorging plaats tenzij anders is afgesproken.

Klachten:
Klachten over gebreken aan onze producten dienen zo spoedig mogelijk, uiterlijk na 2 werkdagen aan de ondernemer worden gemeld.

De consument dient zijn klachten bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer kenbaar te maken.

Annuleren:
Bij annulering binnen 24 uur van de levertijd is ondernemer verplicht 100% van het overeengekomen bedrag te vorderen voor de reeds gemaakte kosten.

Bij annulering tussen 24-48 uur voor de leverdatum is ondernemer verplicht 75% van het overeengekomen bedrag in te vorderen voor de reeds gemaakte kosten.

Bij annulering langer als 48 uur voor aflevering kunnen wij U het verschuldigde bedrag weer doen toekomen.

Ten aanzien van uw opdracht:
Alle artikelen op onze site zijn incl. bezorgkosten en tijd dat we Uw artikelen inpakken.

In het geval een bepaald artikel niet voorradig is dan zorgen wij voor een vervangend alternatief.

Op campings kan bezorgd worden, echter bezorgen wij alleen als we met U op een bepaald tijdstip een afspraak kunnen maken in de nabijheid van de receptie en wij U Uw boodschappen persoonlijk kunnen overhandigen.

We behouden ons het recht voor de voorwaarden aan te passen of voorwaarden toe te voegen.

Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, nog krachtens rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

De consument wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door de ondernemer op de hoogt gebracht in geval van overmacht.

Voorwaarden linnengoed huren:

Het linnengoed wordt door ons gebracht op de dag van aankomst. Als U aan heeft gegeven met welke boot U komt streven wij er naar dat het pakket klaar staat bij aankomst in uw vakantiehuis.

Mits de deur open is, of bekend is bij ons waar de sleutel ligt.

Tevens halen we op de dag van vertrek de vuile was weer bij Uw vakantie verblijf op tussen 09.30-10.30 uur

Het gehuurde mag niet door U zelf worden gewassen.

Handdoeken mogen niet mee naar het strand of naar het wad worden genomen.

Restitutie is alleen mogelijk als u uw vakantie moet annuleren. Onaangebroken pakketten linnengoed kunnen alleen op de dag van aankomst worden omgeruild of retour worden aan geboden.

Ons linnengoed is niet bedoeld voor huisdieren.

U betaalt bij ons vooraf op rekening of per Ideal.

Betaalt u per overschrijving dan moet 2 dagen voor U arriveert het verschuldigde bedrag op onze rekening zijn bij geschreven,…anders kunnen we U helaas niet verzekeren van linnengoed.

U ontvangt van ons een bericht ter bevestiging, met daarin de verdere gang van zaken.

Zonder bevestiging van onze kant is een aanvraag niet automatisch een reservering!

Linnengoed huurt U voor max. 2 weken.

Handdoeken huurt U voor max. 1 week.

Bij schade of verlies gaan we er van uit dat U ons dat meld,…U bent dan verplicht om de schade te vergoeden in overleg.

Gelieve geen natte was met droge was te vermengen op de dag van retour / plaatst U natte was a.u.b.in een plastic zak gescheiden van de andere was.

prijzen zijn incl 19% btw.

TUSSENTIJDSE PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

Voor noodgevallen of ongelukjes mag U ons altijd bellen op 06 129 104 73

emailadres: info@vakantieservicebureauterschelling.nl

Privacy verklaring
Wij zullen zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en emailadressen. Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de bestellingen en niet doorgegeven/ doorverkocht worden aan derden.

Klachten
Klachten dienen per e-mail gemeld te worden aan www.vakantieservicebureauterschelling.nl met duidelijke uiteenzetting van de klacht. Dit dient binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling gemeld te worden.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens van de koper worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de bestelling en zullen nooit aan derden beschikbaar worden gesteld.

Het e-mail adres van de koper zal na de bestelling alleen gebruikt worden voor verzending van de nieuwsbrief van Vakantie Service Bureau Terschelling. Afmelden is online mogelijk via de website.

Toepasselijk recht
Op overeenkomsten tussen www.vakantieservicebureauterschelling.nl en de koper is het Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen www.vakantieservicebureauterschelling.nl en koper zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Arrondisementsrechtbank te Amsterdam.

Over ons:
Vakantie Service Bureau Terschelling, is opgericht door Miranda Meijer 1 Augustus 2008.

Vakantie Service Bureau Terschelling
Dorpsstraat 70
8896 JG Terschelling Hoorn
06 129 104 73
www.vakantieservicebureauterschelling.nl

Algemene voorwaarden Vakantiehuisbeheer op Terschelling
Worden binnenkort toegevoegd.

Algemene voorwaarden Vakantiehuisverhuur op Terschelling
Worden binnenkort toegevoegd.

Algemene voorwaarden Vakantiehuis onderhoud.
Worden binnenkort toegevoegd.

Nieuwsbrief

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor webstatistieken en de webshop. Onder het kopje Cookies lees je welke cookies geplaatst worden en waarom. Ga je akkoord met onze cookies?